Klinika dla Małych Zwierząt Wąsiatycz Nasi lekarze

 • Cały zespół Kliniki pracuje, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

 • Nasi lekarze

 • dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał 5 listopada 1997r.

 • lek. wet. Ilona Bykowska

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 1999r. Pasją zawodową doktor Ilony jest kardiologia.

 • lek. wet. Piotr Orłowski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zainteresowania zawodowe: choroby małych zwierząt, szczególnie dermatologia, okulistyka, neurologia.

 • lek. wet. Joanna Kamińska

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2011r. Główne zainteresowania zawodowe to: interna, dermatologia i rozród zwierząt towarzyszących.

 • lek. wet. Janusz Dziurla

  Ukończył Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie. W 2002r. doktor z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu chirurgii weterynaryjnej uzyskując tytuł specjalisty.

 • lek. wet. Krzysztof Kamiński

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2011r. Spośród dziedzin medycyny weterynaryjnej najbardziej pociąga go chirurgia i ortopedia.

 • lek. wet. Michał Walorski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2011r. Doktor Walorski ma szczególną słabość do zwierząt egzotycznych, gdyż kilka lat pracował jako wolontariusz, a następnie praktykant w Nowym Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu.

 • lek. wet. Jędrzej Płucz

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 1999r. Ukończone w 2007r. studia podyplomowe "Choroby psów i kotów" pozwalają doktorowi używać tytułu specjalisty.

 • lek. wet. Robert Wąsiatycz

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Doktor Robert zaczął swoją przygodę z weterynarią od przypadków nagłych odbywając dwa szkolenia w Europie - ESAVS (Europejska Szkoła dla Zaawansowanych Nauk Weterynaryjnych), jedno w Stanach Zjednoczonych - NAVC (Północnoamerykańska Konferencja Weterynaryjna) oraz liczne w Polsce. Kolejnym obiektem zainteresowań była kardiologia, gdzie doktor Robert był aktywnym uczestnikiem trzech szkoleń ESAVS. Te doświadczenia pozwoliły mu na wejście w świat chirurgii weterynaryjnej w sposób holistyczny.

 • lek. wet. Magdalena Sosnowska - Górka

  Absolwentka weterynarii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na okulistyce i hematologii.
  Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła na stażach okulistycznych w portugalskim Universidade de Lisboa (2015-2016) oraz w Szpitalu Uniwersyteckim Royal Veterinary College w Londynie (2017). W 2022, po rocznym kursie Small Animals Ophthalmology (Swindon, UK) zdała egzamin ISVPS i uzyskała certyfikat: General Practitioner in Ophthalmology.

 • lek. wet. Bartłomiej Lis

  Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2014. W pracy Pan doktor zajmuje się głównie przeprowadzaniem konsultacji kardiologicznych. Wykonuje również badania USG jamy brzusznej i klatki piersiowej. Prywatnie właściciel dwóch świnek morskich.

 • lek. wet. Monika Lis

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 r. W Klinice Pani Doktor przyjmuje głównie pacjentów internistycznych oraz konsultuje pacjentów onkologicznych i hematologicznych.

 • lek. wet. Maria Wąsiatycz

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W klinice zajmuje się pacjentami internistycznymi oraz szeroko pojętą diagnostyką obrazową. Pani doktor jest w trakcie studiów specjalizacyjnych z weterynaryjnej diagnostyki obrazowej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Na co dzień, poza leczeniem pacjentów, zajmuje się wykonywaniem badań USG oraz opisywaniem badań tomograficznych. Ukończyła w tym zakresie liczne kursy w Polsce oraz za granicą.

 • lek. wet. Agata Stasik - Karczewska

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Klinice zajmuje się opieką lekarską nad zwierzętami skierowanymi na Oddział Leczenia Stacjonarnego.

 • lek. wet. Mateusz Prętki

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia z wyróżnieniem w 2018 roku, podczas ich trwania praktykant i wolontariusz w przychodniach weterynaryjnych w Olsztynie. W Klinice zajmuje się głównie chirurgią miękką, neurologią oraz podstawowymi zabiegami neurochirurgicznymi.

 • lek. wet. Aleksandra Prętki

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. W Klinice zajmuje się leczeniem chorób internistycznych psów i kotów, w szczególności z dziedziny gastroenetrologii, endokrynologii. Wykonuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej. Przeprowadza konsultacje rozrodowe i położnicze..

 • lek. wet. Urszula Pietrzyńska

  Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Klinice zajmuje się pacjentami na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz stanami nagłymi.

 • lek. wet. Konstanty Podbielski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 r. W codziennej pracy zajmuje się głównie przypadkami internistycznymi. Szczególnym zainteresowaniem Pana Doktora jest kardiologia oraz stany nagłe.

 • lek. wet. Aleksandra Kasprzak

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Podczas studiów uczestniczyła w wielu konferencjach oraz wykonywała praktyki we wrocławskich przychodniach.
  W Klinice zajmuje się okulistyką oraz podstawową chirurgią okulistyczną. Przyjmuje również pacjentów internistycznych oraz w stanach nagłych, co wiąże się często z szybkim podejmowaniem decyzji ratujących życie zwierząt. Sprawuje również opiekę nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego dokładając wszelkich starań, aby szybko wracali do zdrowia.

 • lek. wet. Mariusz Walkowiak

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W Klinice zajmuje się opieką nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz przypadkami internistycznymi.

 • lek. wet. Olga Radziemska

  Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Klinice zajmuje się pacjentami na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz stanami nagłymi. Swoją przyszłość chciałaby związać z medycyna kotów oraz chirurgia.

 • lek. wet. Adrian Karczewski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013 roku. Po studiach odbył staż lekarsko-weterynaryjny a następnie rozpoczął pracę w Klinice 24h „Centrum” w Bydgoszczy oraz Gabinecie Weterynaryjnym „Sfinks” w Osielsku. Od maja 2022 jest członkiem zespołu Kliniki Małych Zwierząt „Wąsiatycz”.

 • lek. wet. Marta Grotkowska

  Ukończyła studia na kierunku Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W czasie studiów poszerzała swoją wiedzę na konferencjach i wolontariatach w różnych lecznicach dla zwierząt. Jest entuzjastką medycyny kotów, swoje umiejętności w tej dziedzinie rozwijała w czasie praktyk w Wielkiej Brytanii. W Klinice zajmuje się opieką nad pacjentami znajdującymi się na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz stanami nagłymi.

 • Lek. wet. Anna Kubaczewska

  Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Podczas studiów zdobywała wiedzę na licznych kursach oraz praktykach. Z Kliniką była związana już w trakcie studiów pracując jako asystent weterynaryjny. Obecnie zajmuję się opieką lekarską nad pacjentami na Oddziale Leczenia Stacjonarnego. Przyjmuje pacjentów w stanach nagłych oraz internistycznych.

 • lek. wet. Julia Grabska

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych konferencjach weterynaryjnych, a także jest współautorką kilku publikacji naukowych. Podczas studiów zdobywała doświadczenie praktyczne w klinikach zagranicznych i na terenie Polski. Prywatnie pasjonuje się światem przyrody, a w Klinice zajmuje się opieką lekarską nad pacjentami Oddziału Leczenia Stacjonarnego. Przyjmuje pacjentów w stanach nagłych i pacjentów internistycznych.

 • Lek. wet. Marta Mikszuta

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, rocznik 2015 r. Jej zainteresowania zawodowe obejmują najróżniejszych egzotycznych pacjentów, głównie małe ssaki, gady i ptaki ozdobne. W 2022 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Chorób Zwierząt Nieudomowionych na SGGW w Warszawie, uzyskując tytuł specjalisty.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer