Klinika dla Małych Zwierząt Wąsiatycz dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

 • Cały zespół Kliniki pracuje, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

 • Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał 5 listopada 1997r. broniąc pracy „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplasma gondii w Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.

  Ukończone specjalizacje zawodowe z zakresu:
  - choroby psów i kotów,
  - chirurgia weterynaryjna,
  - radiologia weterynaryjna.

  Od początku swojej kariery zawodowej realizuje pogląd, iż każdy lekarz weterynarii winien być wciąż gotowy do niesienia pomocy pacjentom – zwierzętom posiadając najnowszą wiedzę lekarsko -weterynaryjną, dysponując nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi, mając możliwość użycia najlepszych technik leczenia. Ważne też jest to, aby po procesie leczenia poprzez działania usprawniające i terapeutyczne przywrócić sprawność fizyczną, umożliwić samodzielne funkcjonowanie zwierzęcia, dając radość i satysfakcję swoim właścicielom.

  W ramach ustawicznego kształcenia zawodowego odbył szkolenia m. in. w ośrodkach: T&M Texas University, Ohio State University; Quendo Center Las Vegas; Veterinary Institute NAVC Orlando; Ośrodek Szkolenia Cremona – Włochy.

  Istotne dla praktyki zawodowej tematyki szkoleń:
  – operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego doczaszkowego kolana – TPLO Monachium Niemcy; TTA – Wenecja Włochy,
  – zdobycie uprawnień do badań z zakresu wczesnej diagnostyki dysplazji stawów biodrowych u psów metodą PennHip – San Diego USA,
  – kurs ortopedyczny – metoda Ilizarowa,
  – seria szkoleń z zakresu artroskopii u psów; Las Vegas (USA), Uniwersytet w Gent (Belgia) oraz Ośrodek Szkolenia Endoskopowego w Kurganie (Rosja),
  – cykl szkoleń z zakresu badań i interpretacji techniką tomografii komputerowej: Cambridgee (Wielka Brytania), Verona (Włochy.)

  Dr Grzegorz Wąsiatycz brał udział w światowych Kongresach Weterynaryjnych: Bolonia, Berlin, Lyon, Bangkok, Vancouver, Praga i inne. Tradycyjnie od 2001 roku, praktycznie do tej pory, co roku uczestniczy w Północnoamerykańskiej Konferencji Lekarzy Weterynarii w Orlando – Floryda. Jest współinicjatorem i pierwszym przewodniczącym Sekcji Chirurgicznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Dr Grzegorz Wąsiatycz prezentował wykłady na Sympozjach Weterynaryjnych w Lyonie, w Padwie, a także w kraju. Wspólnie z prof. Szymonem Godynickim wielokrotnie prowadził warsztaty ortopedyczne w Polsce, na Litwie oraz na Ukrainie (Lwów, Odessa).

  Posiada uprawnienia nadane przez Polski Związek Kynologiczny do oceny chorób układu kostno-szkieletowego u psów (wpis do rodowodu).

  Jest zwolennikiem zdrowej tężyzny fizycznej. Z całą swoją rodziną czynnie uprawia sport. Razem uczestniczą w długodystansowych biegach, jeżdżą na rowerach, pływają.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer