Klinika Małych Zwierząt Wąsiatycz lek. wet. Janusz Dziurla

  • Cały zespół Kliniki pracuje, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

  • Doktor ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ogromne doświadczenie zawodowe poparte mnogością szkoleń i sympozjów w których uczestniczył doktor J. Dziurla sprawiły, iż jest doskonałym i uniwersalnym praktykiem. Zdjęcie z tygrysem to nie tylko egzotyczny obrazek. To jeden z pacjentów Doktora podobnie jak lew Lord.

    W 2002r. doktor z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu chirurgii weterynaryjnej uzyskując tytuł specjalisty. W Klinice dr Janusz Dziurla zajmuje się tzw. chirurgią miękką odnosząc na tym polu spektakularne sukcesy.

    W czasie wolnym doktor odpoczywa w Puszczy Noteckiej. Uważa, że najlepszym relaksem są spacery po lesie z aparatem fotograficznym.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer