Klinika dla Małych Zwierząt Wąsiatycz Pracownia USG

 • Zapewniamy najwyższe standardy weterynaryjnej opieki medycznej.

 • Diagnostyka ultrasonograficzna

  Ultrasonografia to jedna ze współczesnych i bezinwazyjnych metod diagnostycznych wykorzystywanych w naszej Klinice Weterynaryjnej. Jest to bezpieczny, całkowicie bezbolesny sposób badania narządów jamy brzusznej czy klatki piersiowej (tzw.echokardiografia). Obecnie USG coraz częściej wykorzystuje się w badaniach okulistycznych struktur gałki ocznej, także w weterynarii.

  Podstawowe zasady działania ultrasonografu

  Badanie to prowadzi się w oparciu o fale ultradźwiękowe różnej częstotliwości wysyłane przez głowicę aparatu, która jednocześnie odbiera je. Jest to możliwe dzięki zjawisku piezoelektrycznemu, które jest odwracalne. Fale dźwiękowe napotykając na badane tkanki ulegają odbiciu. W zależności od ośrodka, jaki napotka fala dźwiękowa na swej drodze może dochodzić do jej załamania, ugięcia czy rozproszenia. W praktyce weterynaryjnej spośród różnych rodzajów głowic największe zastosowanie znalazły sektorowe 3,5 MHz, 5 MHz, oraz 7,5 MHz. Różnią się one między sobą głębokością penetrowania tkanek. Wynika to z tego, że wraz ze zwiększaniem częstotliwości fali wzrasta współczynnik jej tłumienia przez badane struktury biologiczne. I tak np.czasza o częstotliwości 3,5 MHz jest w stanie „sięgnąć” w głąb narządu na 15 cm, podczas gdy 7,5 MHz tylko na 7 cm. Stąd też głowice o małej częstotliwości stosuje się w badaniu dużych psów, a te o wyższej u zwierząt małych jak koty, króliki, tchórzofretki, psy małych ras.

  Obraz USG jest możliwy w trzech prezentacjach:

  1. Prezentacja A-najstarszy sposób prezentacji obrazu, obecnie stosowana w diagnostyce oka.
  2. Prezentacja B – możemy tu uzyskać obraz statyczny i rzeczywisty. Ten drugi jest powszechnie stosowany w badaniu narządów jamy brzusznej oraz serca.
  3. Prezentacja M –najczęściej stosowana w echu serca, służy badaniu struktur ruchomych.

  Obraz narządów jaki otrzymujemy w czasie badania na monitorze określa się wg ich echogeniczności. Wyróżniamy, więc:

  • struktury bezechowe-aechogenne-np. płyny ustrojowe
  • struktury hypoechogenne-np. mięśnie
  • struktury hyperechogeniczne-np. kość, gaz
 • Zastosowanie ultrasonografii

  USG wykorzystujemy najczęściej do badań narządów ważnych dla życia jak wątroba, nerki, śledziona, pęcherz moczowy, układ rozrodczy, aby potwierdzić bądź wykluczyć wcześniej postawiona hipotezę, co do przyczyn dolegliwości badanego przez nas zwierzęcia.


  Wątroba

  Aby zobrazować ten narząd badane zwierzę układa się na grzbiecie, boku albo mostku uciskając delikatnie głowicą kierunku mostka. Dużym utrudnieniem dla lekarza jest gaz zawarty w żołądku dlatego dobrze jest napoić psa lub kota wodą bezpośrednio przed badaniem, pamiętając aby był jednocześnie na czczo. W takim ułożeniu możemy także zbadać układ żółciowy a zwłaszcza pęcherzyk żółciowy, który widzimy jako owalny czy okrągły twór niedający echa.


  Śledziona

  Ułożenie pacjenta jest podobne, ale obraz tego narządu możemy uzyskać poprzez przyłożenie sondy z lewej strony ciała zwierzęcia. Ocenie podlegają wielkość i wygląd miąższu. Struktura tego organu w obrazie zbliżona jest do wątroby a więc powinna być jednorodna, czyli homoechogenna. Wśród najczęściej diagnozowanych schorzeń tego narządu są nowotwory czy skręty.


  Nerki

  Nerka lewa jest łatwiejsza do odnalezienia, natomiast prawa bywa czasem trudna do uchwycenia, co wynika z jej lokalizacji. W czasie badania nerek lekarz musi zwrócić uwagę na dwie jej części – korę, czyli warstwę zewnętrzną i rdzeń, czyli część środkową. Na podstawie ich wyglądu i stosunku względem siebie lekarz może często rozpoznać chorobę i określić stopień jej zaawansowania.Tu także zwraca się uwagę na wielkość narządu i wygląd poszczególnych jego części. Wśród schorzeń nerek diagnozowanych metodą Ultrasonografii możemy wymienić min. nowotwory, wodonercze, brak nerki, czy torbielowatość.


  Pęcherz moczowy

  Aby go ocenić badane zwierzę musi mieć wypełniony pęcherz. Obraz narządu jest osiągany w tylnej części jamy brzusznej i jest widoczny jako struktura bezechowa tzw. aechogenna. USG pęcherza moczowego wykonuje się celem wykluczenia czy potwierdzenia np. kamicy, stanów zapalnych czy drożności cewki moczowej.


  Macica

  Prawidłowa jest słabo widoczna w obrazie USG. Znajduje się ją przykładając głowicę między okrężnicę a pęcherz moczowy, dlatego ważne jest aby suczka czy kotka miała wypełniony pęcherz. Wielkość macicy zależna jest od ilości przebytych porodów czy stanu fizjologicznego jak ciąża czy chorobowego jak np. ropomacicze.


  Gruczoł krokowy - prostata

  Tu podobnie jak w przypadku badania macicy za pomącą ultrasonografu szczególnie ważny jest wypełniony pęcherz moczowy ze względu na lokalizację prostaty. Jej wielkość to sprawa indywidualna, zależna od wieku ,stanu chorobowego czy kastracji psa. W czasie oceny lekarz zwraca uwagę na jednorodność obu płatów i ich symetrię. Badanie profilaktyczne tego organu ma szczególne znaczenie u piesków starszych. U nich najczęstszym problemem są torbiele, cysty gruczołu krokowego.

 • Przygotowanie pacjenta do badania

  Każdy właściciel zwierzęcia, którego lekarz wskazał konieczność wykonania badania ultosonagraficznego powinien odpowiednio przygotować swojego pupila. Należy pamiętać aby przed badaniem Nasz pies czy kot był na czczo, jest to bardzo ważne ponieważ gaz, który wytwarza się w przewodzie pokarmowym w czasie trawienia znacznie utrudnia obrazowanie wielu narządów. Ponadto zwierzę powinno mieć wypełniony pęcherz moczowy co pozwoli na ocenę nie tylko samego narządu ale też macicy czy prostaty dla której pęcherz stanowi okno akustyczne.

  W gabinecie natomiast lekarz do badania musi wygolić jamę brzuszną ponieważ włosy stanowią barierę dla fali dźwiękowej . Następnie nakłada specjalny żel, który usuwa powietrze miedzy głowica a powierzchnią skóry. Jeśli zwierzę bardzo denerwuje się i jest niespokojne czasem zaleca się jego premedykacje czyli znieczulenie aby zapewnić komfort badającemu i badanemu pupilowi. W ten sposób przygotowane zwierzę, odpowiednio ułożone, jest gotowe do badania ultrasonograficznego co pozwala na przeprowadzenie diagnostyki i postawienie trafnego rozpoznania. Badania z użyciem ultrasonografu są bardzo przydatne w leczeniu zwierząt i znalazły obecnie szerokie zastosowanie w weterynarii.

  Są bezpieczną i bezbolesną metodą badania służąca nie tylko potwierdzeniu podejrzewanego schorzenia, ale należy też pamiętać że okresowe badania przeglądowe to profilaktyka chorób. USG pozwala na wczesne wykrycie patologicznych zmian, które nie manifestują się jeszcze dolegliwościami Naszego podopiecznego.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer