Klinika Małych Zwierząt Wąsiatycz Nasz zespół

 • Cały zespół Kliniki pracuje, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

 • Nasi lekarze

  Cały zespół Kliniki: lekarze weterynarii, technicy weterynarii, inżynierowie i technicy medyczni, analitycy medyczni, opiekunowie zwierząt leczonych stacjonarnie, recepcjonistki, administracja – w sumie prawie 45 osób – pracuje, aby sprostać oczekiwaniom Klientów.

 • dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał 5 listopada 1997r.

 • lek. wet. Ilona Bykowska

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 1999r. Pasją zawodową doktor Ilony jest kardiologia.

 • lek. wet. Piotr Orłowski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zainteresowania zawodowe: choroby małych zwierząt, szczególnie dermatologia, okulistyka, neurologia.

 • lek. wet. Joanna Kamińska

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2011r. Główne zainteresowania zawodowe to: interna, dermatologia i rozród zwierząt towarzyszących.

 • lek. wet. Janusz Dziurla

  Ukończył Wydział Weterynaryjny SGGW w Warszawie. W 2002r. doktor z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu chirurgii weterynaryjnej uzyskując tytuł specjalisty.

 • lek. wet. Krzysztof Kamiński

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2011r. Spośród dziedzin medycyny weterynaryjnej najbardziej pociąga go chirurgia i ortopedia.

 • lek. wet. Michał Walorski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2011r. Doktor Walorski ma szczególną słabość do zwierząt egzotycznych, gdyż kilka lat pracował jako wolontariusz, a następnie praktykant w Nowym Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu.

 • lek. wet. Jędrzej Płucz

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 1999r. Ukończone w 2007r. studia podyplomowe "Choroby psów i kotów" pozwalają doktorowi używać tytułu specjalisty.

 • lek. wet. Robert Wąsiatycz

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W gabinecie doktor Robert przyjmuje najczęściej przypadki internistyczne, ale jego prawdziwą pasją jest pomoc zwierzętom w stanach nagłych (emergency), co wiąże się z doskonaleniem w dziedzinie chirurgii i ortopedii.

 • lek. wet. Karolina Michalska

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Głównym zainteresowaniem zawodowym doktor Karoliny jest, chirurgia, diagnostyka obrazowa oraz hematologia.

 • lek. wet. Bartłomiej Lis

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie w 2014r. W pracy Pan Doktor zajmuje się głównie przypadkami internistycznymi.

 • lek. wet. Monika Lis

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. W pracy Pani Doktor zajmuje się głównie przypadkami internistycznymi.

 • lek. wet. Maria Wąsiatycz

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W klinice zajmuje się opieką nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz przypadkami internistycznymi. Szczególnym zainteresowaniem oraz celem dalszej nauki Pani Doktor jest szeroko pojęta diagnostyka obrazowa. Po pracy - największa w galaktyce fanka Gwiezdnych Wojen.

 • lek. wet. Agata Stasik

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Klinice zajmuje się opieką lekarską nad zwierzętami skierowanymi na Oddział Leczenia Stacjonarnego.

 • lek. wet. Mateusz Prętki

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. W Klinice zajmuje się opieką nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz przypadkami internistycznymi.

 • lek. wet. Aleksandra Prętki

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie Klinice zajmuje się opieką lekarską nad zwierzętami skierowanymi na Oddział Leczenia Stacjonarnego.

 • lek. wet. Urszula Pietrzyńska

  Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Klinice zajmuje się pacjentami na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz stanami nagłymi.

 • lek. wet. Konstanty Podbielski

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 r. W codziennej pracy zajmuje się głównie przypadkami internistycznymi. Szczególnym zainteresowaniem Pana Doktora jest kardiologia oraz stany nagłe.

 • lek. wet. Aleksandra Kasprzak

  Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W Klinice zajmuje się opieką lekarską nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego, a także przypadkami internistycznymi i nagłymi. Prywatnie największa fanka berneńczyków.

 • lek. wet. Mariusz Walkowiak

  Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W Klinice zajmuje się opieką nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz przypadkami internistycznymi.

 • lek. wet. Olga Radziemska

 • lek. wet. Julia Rakoszek

 • lek. wet. Adrian Karczewski

 • Średni personel weterynaryjny

  personel-sredni-grupowe-2.jpgpersonel-sredni-grupowe-1.jpg

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer