Klinika dla Małych Zwierząt Wąsiatycz Kinezyterapia

 • Objęcie zwierząt opieką rehabilitacyjną wspiera i uzupełnia leczenie przez lekarzy weterynarii.

 • Lecznicze stosowanie ruchu

  Kinezyterapia polega na leczniczym stosowaniu ruchu. Kinezyterapię dzieli się na ćwiczenia bierne (pasywne), ćwiczenia czynne (aktywne) i rozciąganie (stretching).

  Oferujemy:

  ćwiczenia bierne, czynne
  wspomagane ćwiczenia terapeutyczne
  ćwiczenia aktywne
  bieżnia wodna
  bieżnia sucha
  masaż

 • Ćwiczenia

  Ćwiczenia pasywne

  Ćwiczenia pasywne cechują się tym, iż to terapeuta prowadzi ruch w stawie (stawach), natomiast pacjent pozostaje bierny. Stosowane są one najczęściej w celu obniżenia ryzyka powstania ograniczeń ruchomości w stawach, w okresie pooperacyjnym, a także u zwierząt niedowładnych i sparaliżowanych.

  Ćwiczenia aktywne

  Ćwiczenia aktywne wymagają zaangażowania zwierzęcia. Do ich wykonania można wykorzystać różnego rodzaju sprzęt (poduszki sensoryczne, piłki rehabilitacyjne, równoważnie, przeszkody Cavalettiego i inne), jak również można ćwiczyć bez pomocy sprzętu. Celem ćwiczeń czynnych jest wzrost siły mięśniowej, poprawa wydolności i wytrzymałości, koordynacji oraz ogólnej kondycji zwierzęcia. Zalecane są dla pacjentów z niedowładem, porażeniem, w okresie pooperacyjnym, u pacjentów geriatrycznych i dla zwierząt, które nie są w stanie lub nie mogą jeszcze obciążać kończyn.

  Zalety ćwiczeń na piłkach:

  poprawa propriocepcji
  poprawa koordynacji, równowagi
  wzmocnienie mięśni tułowia
  wzrost wytrzymałości kończyn miednicznych i piersiowych


  Zalety ćwiczeń na równoważni:

  ćwiczenia te wymuszają balansowanie tułowiem przez psa, a tym samym pobudzają mechanizm percepcji bodźców zewnętrznych.


  Zalety ćwiczeń na przeszkodach Cavalettiego:

  poprawa propriocepcji kończyn piersiowych i miednicznych
  poprawa równowagi
  poprawa zakresu ruchu stawów


  Stretching:

  Stretching polega na wykonywaniu ruchów w stawach zwierzęcia rękami terapeuty, przy czym technika i cel są różne od ćwiczeń biernych – stretching oddziałuje na mięśnie, zapobiega przykurczom oraz je likwiduje.


  Do ćwiczeń terapeutycznych zalicza się również:

  ćwiczenia postawy (z siadu do postawy stojącej)
  aktywność ograniczona za pomocą smyczy
  pokonywanie schodów i przeszkód
  taniec na tylnych kończynach, taczka
  zabawy sterowane z przedmiotami (chodzenie po zabawki, jedzenie)

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer