Klinika dla Małych Zwierząt Wąsiatycz Diagnostyka kardiologiczna

 • Zapewniamy najwyższe standardy weterynaryjnej opieki medycznej.

 • Możliwości diagnostyki kardiologicznej

  Badanie kardiologiczne rozpoczyna się od dokładnego badania klinicznego i wywiadu. Już na podstawie tak uzyskanych informacji można podejrzewać występowanie pewnych chorób układu krążenia, które można potwierdzić dalszymi badaniami.


  EKG - badanie elektrokardiograficzne

  Jest to graficzny zapis czynności elektrycznej pracy serca. Na podstawie zapisu EKG określamy przede wszystkim rytm serca, częstość skurczów komór i przedsionków, ewentualne dodatkowe patologiczne skurcze komór lub deficyty skurczów komór. Pośrednio możemy określić powiększenie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe w organizmie, które towarzyszą innym chorobom (np. chorobom metabolicznym, niewydolności nerek i wątroby, niedoczynności i nadczynności tarczycy itp.)


  RTG klatki piersiowej

  Pozwala ocenić kształt serca, jego wielkość, ułożenie w klatce piersiowej. Dodatkowo ocenia się wielkość i przebieg dużych naczyń krwionośnych, oskrzeli, tchawicy, tkanki płucnej i węzłów chłonnych śródpiersiowych. Do pełnej oceny kształtu i wielkości serca wskazane jest wykonanie zdjęć Rtg klatki piersiowej w dwóch rzutach: bocznym i brzuszno-grzbietowym lub grzbietowo-brzusznym.


  USG serca - echo serca

  Badanie pozwala na obejrzenie serca „od środka”. Pozwala ocenić grubość ścian serca, wielkość jamy serca (przedsionków i komór), strukturę mięśnia sercowego, można obejrzeć zastawki sercowe (ich pracę i budowę) oraz można dokładnie ocenić naczynia uchodzące i wchodzące do serca np. aortę. Podczas tego badania dokonuje się pomiarów struktur serca, które pozwalają określić stopień kurczliwości serca tzw. frakcję skracania.


  Badanie Dopplerowskie

  Służy do pomiarów ciśnień wewnątrzsercowych i prędkości przepływu krwi w sercu i naczyniach krwionośnych. Badanie to jest rozstrzygające w przypadkach niedomykalności zastawek Lu w zwężeniu ujść dużych naczyń krwionośnych.

  Żadnego z tych badań nie można zastąpić drugim. Są to niezależne od siebie badania, a każde z nich dostarcza innych danych, które po zestawieniu składają się na obraz choroby. Pozwalają postawić pełną diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Oczywiście nie w każdym przypadku jest konieczne wykonywanie wszystkich tych badań.

  Ważnym ogólnym badaniem, które jest konieczne w postawieniu pełnej diagnozy i zastosowaniu odpowiedniego leczenia kardiologicznego jest badanie krwi (głównie profil wątrobowy, nerkowy, poziomy elektrolitów). Badanie to nie jest typowym badaniem kardiologicznym, ale pomaga w bezpiecznym ustaleniu terapii za pomocą leków, które w przypadku niewłaściwego stosowania mogą zagrażać zdrowiu.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer