Klinika dla Małych Zwierząt WąsiatyczBlog

 • Aktualności z życia naszej Kliniki oraz artykuły z zakresu medycyny weterynaryjnej.

 • 22 maja - Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

  22/05/2019

  22 maja w Polsce po raz kolejny obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt. Podczas tego niezwykle ważnego święta warto przypomnieć sobie o tym, dlaczego ochrona wszystkich istniejących gatunków powinna być ważna dla każdego z nas. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze idee i postanowienia wynikające z zapisów praw zwierząt.

  Czym są prawa zwierząt?

  Kluczowym założeniem, determinującym wszystkie elementy obowiązującego obecnie prawa jest konieczność ochrony, poszanowania, a także sprawowania opieki nad wszystkimi zwierzętami. W konsekwencji, każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno nasi pupile, jak i gatunki hodowlane odczuwają głód, ból, stres, czy cierpienie psychicznie w równym stopniu co istoty ludzkie. Aby szerzyć tę świadomość wśród mieszkańców całego globu, w 1978 roku UNESCO ogłosiło Światową Deklarację Praw Zwierząt. Jej poszczególne części dotyczą między innymi całkowitego sprzeciwu wobec niehumanitarnego wykorzystywania zwierząt, ich krzywdzenia, poddawania eksperymentom oraz porzucania. Poza tym, wybrane artykuły deklaracji określają również prawo do wolności gatunkom dziko żyjącym.

  Ustawa o Ochronie Zwierząt w Polsce

  Specjalna ustawa mająca na celu szeroką ochronę zwierząt w naszym kraju została ustanowiona dokładnie 22 maja 1997 roku. Był to pierwszy tego typu akt w Polsce, który wyraźnie określił, w jaki, właściwy sposób obywatele powinni postępować ze zwierzętami domowymi, hodowlanymi, czy też laboratoryjnymi, oddzielając je tym samym od wcześniej przyjętej w prawie cywilnym kategorii „rzeczy”. Zgodnie z treścią ustawy właściciele zwierząt mają obowiązek ich starannego pielęgnowania oraz zapewnienia im opieki lekarskiej. Ponadto, każdy z nas powinien również reagować wtedy, gdy napotka porzucone zwierzę lub będzie świadkiem przetrzymywania, głodzenia i znęcania się nad psami, kotami oraz innymi gatunkami. Złamanie przepisów Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt wiąże się z poniesieniem poważnych konsekwencji - za trzymanie zwierząt domowych na uwięzi oraz znęcanie się nad nimi grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.

  Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

  Aby upamiętnić moment wejścia w życie powyższej ustawy, dzięki działającej od przełomu lat 80. i 90. Fundacji Gaja każdego roku, 22 maja, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt. Podczas jego trwania ekolodzy oraz miłośnicy zwierząt zrzeszeni w różnych organizacjach powracają do głoszonego od ponad 20 lat hasła „zwierzę nie jest rzeczą” oraz prowadzą liczne akcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wszystko po to, by przypominać o prawach zwierząt do godnego i szczęśliwego życia, które w ogromnym stopniu jest uzależnione od działań człowieka.

  22 maja w całym kraju będziemy ponownie świętować moment ustanowienia ustawy o Ochronie Zwierząt w Polsce. To świetna okazja do zwiększania swojej wiedzy na temat kochanych przez nas stworzeń, środowiska ich życia i potrzeb. W trakcie trwania Ogólnopolskiego Dnia Praw Zwierząt powinniśmy również pomyśleć o tym, czy w jakikolwiek sposób możemy pomóc zwierzętom bezdomnym, chorym lub pozbawionym opieki, znajdujących się na pobliskich osiedlach lub w miejskich schroniskach.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer