Klinika Małych Zwierząt Wąsiatycz lek. wet. Marta Lewandowska

  • Cały zespół Kliniki pracuje, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

  • Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W Klinice zajmuje się opieką lekarską nad pacjentami na Oddziale Leczenia Stacjonarnego

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer