Klinika Małych Zwierząt Wąsiatycz lek. wet. Julia Rakoszek

  • Absolwentka Wydziału Medycyny weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki i staże w przychodniach w całej Polsce oraz biorąc udział w licznych konferencjach i wykładach.

    W Klinice zajmuje się opieką lekarską nad pacjentami przebywającymi na Oddziale Leczenia Stacjonarnego oraz przyjmuje pacjentów w stanach nagłych i pacjentów internistycznych.

    Prywatnie zaangażowana w pomoc zwierzętom oraz osobom starszym i dzieciom z rodzin zastępczych. Pasjonatka siatkówki, squash’a i biegania.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer